I ЩОРІЧНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ
Креативна Україна 17
Про форум.
Форум об’єднає до 250 учасників. Захід відкритий для учасників фахівці культурних та креативних секторів, представників бізнесу, громадських установ і проектів, дослідників, а також осіб, що займаються розробленням політик в Україні, інших країнах Східного партнерства та державах-членах ЄС.

Форум спрямований на промотування та посилення розуміння “культури” та “креативності” в якості рушійних сил для зростання та сталого розвитку, а також взаємозв’язку між економічним, соціальним, екологічним та культурним вимірів суспільного процвітання, та з урахуванням широкої підтримки з боку державної політики. Подія має намір сприяти
  • Обмін досвідом та кращими практиками з країн ЄС і Східного партнерства в просуванні культурних і креативних галузей, що ведуть до посилення їх впливу на соціально-економічний і людський розвиток
  • Підвищення обізнаності українських менеджерів культури та практиків, представників громадянського суспільства та бізнесу, а також дослідників та полісі мєйкерів щодо видів фінансової підтримки доступної для культурних інституцій та креативних підприємств
  • Промотування співпраці між міністерствами та публічно-приватним співробітництвом щодо напрацювання державної політики підтримки культурних та креативних індустрій на національному та регіональному рівнях
  • Закладання підвалин для створення і розвитку стратегічних альянсів «Бізнес+Уряд+Громади» для підтримки, просування та розвитку ККІ на місцевому, національному та міжнародному рівнях
Основна дводенна робоча програма буде зосереджена навколо декількох тем, пов’язаних з міжнародними тенденціями та кращими практиками щодо сприяння ККІ та значенню культурного потенціалу для місцевого, регіонального та національного розвитку.

Протягом першого дня заходу, в рамках ключової (-вих) промов (-и), учасникам буде представлено стратегічний підхід для розвитку ККІ, який вже апробовано в ЄС та інших країнах. Ця логічна послідовність починається від заходів створення сприятливих умов для розвитку ККІ, підкріплюється стратегіями, спрямованими на зміцнення культурних і креативних секторів та підприємців і закінчується ініціативами міжсекторального співробітництва між ККІ та іншими сферами. Після цього дві панельні дискусії будуть зосереджені на останніх тенденціях і розвитку публічної політик та практик сприяння ККІ в Україні та інших країнах СхП. Спеціальна сесія «Промотування участі українських інституцій та фахівців з культурних і креативних секторів в роботі Європейської культурної мережі» буде досліджувати інтернаціоналізацію, співпрацю та мережування як інструменти розвитку ККІ. Сесія також буде інформувати учасників щодо можливостей активного доступу до європейського фінансування через механізм розвитку регіонального та міжнародного партнерства.

Окремий модуль другого дня буде передбачати огляд різних можливостей фінансування, доступних для представників культурних та креативних секторів з України та інших країн СхП. Ці можливості будуть включати в себе пропозиції українських та європейських програм, міжнародних донорських організацій та проектів. Форум також буде включати в себе спеціальний модуль, присвячений консультаціям бізнесу (зацікавлених сторін) щодо основних напрямків міжгалузевої підтримки публічної політики, яка повинна надаватися ККІ в Україні. За підсумками форуму передбачається прийняти відповідний підсумковий документ, наприклад, План дій чи Система робочих груп. Сесія другого дня «Знання та обмін кращими практиками» стане діалоговим майданчиком для публічного сектору, бізнес-спільнот (IT-бізнес, стартапи і т.д.) та митцям, з метою обговорення факторів, що стимулюють інновації на місцевому, національному та міжнародному рівнях. Захід також запропонує креативні методи для інноваційних практик та рішень. Він буде включати в себе два-три воркшопи з практичних знань і розвитку навичок для представників культурних інституцій, проектів і креативних підприємств.

Паралельно з головною програмою заходу, Форум запропонує платформу для зустрічі представників бізнес-спільноти та донорських організацій, які готові інвестувати в креативні ідеї та ініціативи.
ПРОГРАМА
19 Жовтня, Четвер
14:30 - 16:00 Модуль 7-1, 7-2
20 Жовтня, П'ятниця
Завантажити програму
16:30 - 18:30 Модуль 7-1, 7-2
09:00 - 09:45 - Реєстрація, кава, спілкування
09:45 - 11:30 - Модуль 1: відкриття "Креативна економіка: креативність, знання і доступ до інформації як двигун зростання"
Модератор: С. Фоменко
11:30 - 12:00 - Чай, кава, спілкування, мережування
12:00 - 13:30 - Модуль 2: панельна дискусія "Основні виклики публічної політики підтримка ККІ в країнах Європи та Східного Партнерства"
Модератор: І. Прокофьева
14:30 - 16:00 - Модуль 3: панельна дискусія "Останні тенденції та перспективи розвитку ККІ в Україні"
Модератор: А. Образцова
16:00 - 16:30 - Чай, кава, спілкування, мережування
16:30 - 17:45 - Модуль 4: спеціальна сесія "Промотування участі українських інституцій та фахівців культурних та креативних секторів в роботі європейських професійних мереж"
Модератор: Ю. Федів
18:00 - 18:30 - Арт-програма від театру на Подолі
18:45 - 19:15 - Модуль 8: заключна сесія
Модератор А. Образцова
Модуль 7-2: Авторський воркшоп А. К. Руіза Соріа «Робота з цільовими аудиторіями та розширення ринку для культурних інституцій та креативного бізнесу: залучаємо більше молоді»
(продовження)
Модуль 7-1: «Публічна політика підтримки ККІ в Україні: policy workshop з формулювання рекомендацій та створення майбутніх робочих груп» (Робоча сесія та висновки)
Модератори А. Образцова та Т. Білецька
16:00 - 16:30 - Чай, кава, спілкування, мережування
Модуль 7-2: Авторський воркшоп А. К. Руіза Соріа «Робота з цільовими аудиторіями та розширення ринку для культурних інституцій та креативного бізнесу: залучаємо більше молоді»
Модуль 7-1: «Публічна політика підтримки ККІ в Україні: policy workshop з формулювання рекомендацій та створення майбутніх робочих груп» (Вступ)
Модератори А. Образцова та Т. Білецька
13:30 - 14:30 - Обід, спілкування, мережування
11:30 - 13:30 - Модуль 6: Бізнес-консультації "Креативність МСП"
Модератор: О. Бабій
11:00 - 11:30 - Чай, кава, спілкування, мережування
09:30 - 11:00 - Модуль 5: презентації "Полегшення доступу до спеціального фінансування та інституційної підтримки культурних та креативних секторів"
Модератор: Я. Петраков
09:00 - 09:30 - Реєстрація, кава, спілкування
13:30 - 14:30 - Обід, спілкування, мережування
«Креативна Україна» — майданчик
для тих, хто хоче
Дізнатися про значення креативних індустрій для економіки України
Почути, як креативні індустрії адаптуються до викликів, спричинених пандемією
Висловити ідеї щодо державної політики підтримки креативних індустрій
Знайти нові партнерства, інвесторів чи фінансування від донорських організацій
Учасники форуму
Креативні підприємці та представники креативних індустрій
Експерти у сфері культури й економіки
Представники органів державної влади
Представники громадянського суспільства
ПАРТНЕРЫ